Parafialna Rada Duszpasterska PDF Drukuj Email

Parafialna Rada Duszpasterska

Cele i zadania Rady:

  • Rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej parafii (przynajmniej raz na rok).
  • Poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich, jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej.
  • Przygotowywanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych, rocznic.
  • Troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne (wyszukiwanie we wspólnocie parafialnej ludzi chętnych, posiadających umiejętności dekoratorskie, inspirowanie projektów dekoracji, zabezpieczanie środków finansowych).
  • Ożywianie i pogłębianie wiary przez dobrze zorganizowane dni skupienia, rekolekcje, misje, konferencje, spotkania z wybitnymi chrześcijanami, świadkami wiary.
  • Wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwa „milczącej apostazji” (nowa forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu.
  • Przygotowywanie parafialnego rocznego programu duszpasterskiego w oparciu o program diecezjalny.
  • Informowanie całej wspólnoty parafialnej o wynikach posiedzeń i spotkań Rady.

     

 

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

1. o. Medard Hajdus OFM

2. o. Salomon  Duplicki OFM

3. br. Bartłomiej Płóciennik

4. Marcin Madalski

5. Anna Mielcarek

6. Marzena Banaszak

7. Ryszarda Kazimierska

8. Anna Rodek

9. Anna Pietrzak

10. Mirosława Woldańska

11. Anna Bogaczyk

12. Elżbieta Tyburska

13. Marcelina Pelka

14. Anna Konowrocka

15. Szymon Marek